Geen Beroepenmanifestatie in het schooljaar 2020-2021

De 29e editie van de regionale Beroepenmanifestatie wordt een jaar uitgesteld. Normaal gesproken zouden leerlingen uit leerjaar 3 van het Vechtdal College, Greijdanus, de Nieuwe Veste en het Zeven Linden College begin november kunnen luisteren naar beroepsbeoefenaars die vertellen over hun beroep.

De manifestatie was al uitgesteld naar 12 januari 2021, maar vanwege de beperkingen door het coronavirus kan hij ook die datum niet doorgaan.

Er is naar alternatieven gekeken (verdelen over meerdere locaties, geen ouders toelaten, online beroepenvoorlichting geven), maar geen enkel idee bleek – om uiteenlopende redenen – praktisch uitvoerbaar.

We hopen dat volgend jaar de toestand wat genormaliseerd is, zodat in november 2021 de 29e editie van de Beroepenmanifestatie als vanouds kan worden gehouden.