Opleidingenmanifestatie 2022

Dinsdag 1 maart 2022 wordt de jaarlijkse opleidingenmanifestatie gehouden in het gebouw van het Vechtdal College aan de Burgemeester Schuitestraat 3 in Hardenberg. De manifestatie is bedoeld voor leerlingen en hun ouders uit klas 3 vmbo en 3 havo/vwo. Deze leerlingen staan voor de keuze van vakken en hun profiel.

Er wordt door zowel mbo, hbo als universiteiten uitleg gegeven in groepen over de inhoud van de opleiding en welke vakken daarvoor belangrijk zijn. Ook vaardigheden die van belang zijn voor de opleiding worden besproken. De manifestatie is tevens voor leerlingen van havo 4 en vwo 4 interessant vanwege de informatierondes van hbo- en universitaire instellingen.

De manifestatie valt uiteen in twee delen: informatie in groepen in een lokaal en een opleidingenmarkt in de aula van de school. De opleidingenmarkt is behalve voor de doelgroep ook interessant voor leerlingen en hun ouders uit hogere leerjaren van het voortgezet onderwijs. De informatie van de groepen is opgedeeld in 5 rondes.

De rondetijden zijn:
Ronde A      18.30 – 18.55 uur
Ronde B      19.05 – 19.30 uur
Ronde C      19.40 – 20.05 uur
Ronde D      20.15 – 20.40 uur
Ronde E      20.50 – 21.15 uur

De leerlingen schrijven van tevoren in op de informatierondes. Hierbij is er een keuze uit ruim 60 mbo opleidingen en 40 opleidingen op hbo/universitair niveau. Een leerling kiest drie informatierondes en bezoekt de opleidingenmarkt.

Op de markt geven 11 mbo scholen en 8 hbo instellingen informatie over al hun opleidingen. Daarnaast is er een stand van de particuliere opleiding TIO en defensie De opleidingenmanifestatie volgt op de beroepenmanifestatie van 9 november 2021.