Opleidingenmanifestatie 2024

Op 13 februari 2024 wordt de jaarlijkse opleidingenmanifestatie georganiseerd in het gebouw van het Vechtdal College aan de Burgemeester Schuitestraat 3, 7772 BS in Hardenberg.

De opleidingenmanifestatie is bedoeld voor leerlingen en hun ouders uit klas 3 vmbo en 3 havo/vwo. Deze leerlingen staan voor de keuze van vakken en hun profiel. Er wordt door zowel mbo, hbo als universiteiten uitleg gegeven in groepen over de inhoud van de opleiding en welke vakken daarvoor belangrijk zijn. Ook vaardigheden die van belang zijn voor de opleiding worden besproken. De opleidingen manifestatie is tevens voor leerlingen van havo 4 en vwo 4 interessant vanwege de informatierondes van hbo- en universitaire instellingen.

De opleidingenmanifestatie valt uiteen in twee delen: informatie in groepen in een lokaal en de opleidingenmarkt in de aula van de school. De opleidingenmarkt is naast de doelgroep ook interessant voor leerlingen en hun ouders uit hogere leerjaren van het Voortgezet Onderwijs.

De informatie van de groepen is opgedeeld in 5 rondes. De rondetijden zijn:

Ronde A 18.30 – 18.55 uur

Ronde B 19.05 – 19.30 uur

Ronde C 19.40 – 20.05 uur

Ronde D 20.15 – 20.40 uur

Ronde E 20.50 – 21.15 uur

De leerlingen schrijven van tevoren in op de informatierondes. Hierbij is er een keuze uit ruim 60 mbo opleidingen en 40 opleidingen op hbo/universitair niveau. Een leerling kiest drie informatierondes en bezoekt de opleidingenmarkt. Inschrijven kan van 15 januari t/m 25 januari 16.00 uur.

Op de markt geven meerdere mbo scholen en hbo- en wo instellingen informatie over al hun opleidingen. Daarnaast is er een stand van de particuliere opleiding TIO en defensie

De opleidingenmanifestatie volgt op de beroepenmanifestatie van 7 november 2023. Deze manifestaties worden georganiseerd door de decanen van de volgende scholen uit Hardenberg, te weten: De Ambelt, het Greijdanus, de Nieuwe Veste en het Vechtdal College en het Zeven Linden College uit Dedemsvaart. We verwachten van deze scholen ongeveer 750 leerlingen en hun ouders.