Opleidingenmanifestatie 2019

Dinsdag 5 maart 2019 wordt de jaarlijkse Opleidingenmanifestatie georganiseerd in het gebouw van het Vechtdal College aan de Burgemeester Schuitestraat 3 in Hardenberg.

De Opleidingenmanifestatie is bedoeld voor leerlingen en hun ouders uit klas 3 vmbo en 3 havo/vwo. Deze leerlingen staan voor de keuze van vakken en hun profiel. Er wordt door zowel mbo, hbo als universiteiten uitleg gegeven in groepen over de inhoud van de opleiding en welke vakken daarvoor belangrijk zijn. Ook vaardigheden die van belang zijn voor de opleiding worden besproken.

De Opleidingenmanifestatie valt uiteen in twee delen: informatie in groepen in een lokaal en de Opleidingenmarkt in de aula van de school. De Opleidingenmarkt is behalve voor leerlingen van klas 3 ook interessant voor leerlingen en hun ouders uit hogere leerjaren van het voortgezet onderwijs.

De informatie van de groepen is opgedeeld in 5 rondes. De ronde tijden zijn:
Ronde A   18.30 – 18.55 uur
Ronde B   19.05 – 19.30 uur
Ronde C   19.40 – 20.05 uur
Ronde D   20.15 – 20.40 uur
Ronde E   20.50 – 21.15 uur

De leerlingen schrijven van tevoren in op de informatierondes. Hierbij is er een keuze uit ruim 60 mbo-opleidingen en 40 opleidingen op hbo/universitair niveau. Een leerling kiest maximaal drie informatierondes en bezoekt de opleidingenmarkt. Op de markt geven 10 mbo-scholen en 7 hbo-instellingen informatie over al hun opleidingen.

De Opleidingenmanifestatie is het vervolg van de Beroepenmanifestatie van november 2018.