Laatste nieuws

De voorlichting
415.5 Sportkunde/ Opleiding leraar L.O./Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie van Hogeschool Windesheim
gaat helaas niet door.

Ook
425.5 Art & Design, incl. interieurarchitectuur en Docenten Opleiding van Artez gaat niet door.

Helaas,
430.4 Sociaal Werk (incl. Soc.maatschappelijke Dienstverlening en SCW  door Landstede gaat ook niet door.